Particulieren

Recybo is toegankelijk voor particuliere aanvoer van bouw- en sloopafval van maximaal 5 ton.
Recybo aanvaardt volgende partijen:

  • Zuiver betonpuin (ongewapend / gewapend)
  • Zuiver mengpuin / metselwerkpuin
  • Bodem met ongekende, niet verdachte kwaliteit
  • Bodem met ongekende, niet verdachte kwaliteit met beperkte bijmenging van stenen en bodemvreemde materialen

De aangeboden vracht dient over de weegbrug te rijden en gewogen te worden. Het aangeboden materiaal mag geen voor het milieu schadelijke stoffen bevatten en zal gecontroleerd worden op basis van samenstelling, kleur en geur. Tevens gebeurt een visuele controle op de eventuele aanwezigheid van asbest. Het aangevoerde puin mag geen asbesthoudende materialen bevatten!

Wij verwijzen hiervoor tevens naar onze acceptatievoorwaarden van bouwmaterialen en bodem.

De storttarieven kunnen hier geraadpleegd worden. Gelieve gepast te betalen.

Comments are closed.